Maurycy Pieńkowski
Maurycy PieńkowskiKoordynator Działu Reporterów
Reporterzy są niejako Alfą i Omegą każdej redakcji. Uważnie obserwują świat, wybierając najciekawsze wydarzenia, kreują tematy, inicjują prace, budują zespół. Kierują pracami nad produkcjami, najpierw na miejscu zdarzeń, a potem realizują swój scenariusz w trakcie postprodukcji. Od ich zdolności słuchania rozmówców i jakości wpływania na współpracowników zależą efekty całej ekipy filmowej. Jak pisał Jeff VanderMeer: „Reporter jest lustrem, a nie oknem, co jest dwukrotnie boleśniejsze. Nie pozwala, by wydarzenia po prostu przelatywały przez szybę jego punktu widzenia, ale uważnie się im przygląda”.