Czeka nas kolejny semestr online

18 stycznia 2021 roku Monitor Uniwersytetu Warszawskiego wydał zarządzenie nr 9 rektora UW w sprawie trybu prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą nadal w trybie zdalnym. Wyjątek stanowią zajęcia, których charakter wymaga fizycznej obecności studentów na zajęciach bądź innych swobód, których nie zapewnia tryb zdalny, w szczególności uwzględnia to zajęcia o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckie praktyki zawodowe. Do 1 marca b.r. muszą zostać opublikowane listy zajęć odbywających się w trybie innym niż zdalny.

Zajęcia dydaktyczne nadal mogą odbywać się w dwóch formach – asynchronicznej (uczestnicy zajęć mogą odtworzyć materiały przesłane przez prowadzącego) oraz synchronicznej (prowadzący ma kontakt z uczestnikami w czasie rzeczywistym).

Lektoraty, jak i zajęcia ogólnouniwersyteckie odbywać się mają wyłącznie w trybie zdalnym.

Co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć prowadzący jest zobowiązany poinformować uczestników zajęć o formie i zakresie zaliczenia zajęć w trybie zdalnym.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą w trybie zdalnym albo w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higienicznosanitarnych.

Przy zachowanych wymogach sanitarnych i za zgodą dyrektora Klubu wyrażoną w porozumieniu z dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zajęcia sportowe Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego mogą odbywać się w obiektach sportowych.

Jeśli natomiast mowa o egzaminach dyplomowych, przeprowadzane będą w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkie konsultacje oraz dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich odbywają się również zdalnie.

Szczegółowe informacje dostępne są w rozporządzeniu (link poniżej):
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5747/M.2021.10.Zarz.9.pdf?fbclid=IwAR1l-KjDBU7__sPInQUqUfvYA9CuIC6Vc51XWa2uGl1Ia_h3ETJbTCmg1I0

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s