UW wybiera

Koronawirus spowodował komplikacje nie tylko w kampanii prezydenckiej ale także w kampanii rektorskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja wywróciła kalendarz wyborczy do góry nogami i tym samym plany kandydatów uległy zmianom.

3 marca odbyło się posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego. Po uroczystym otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Kolegium musiał przenieść obrady z Auli Audytorium Maximum do gmachu Starego BUW-u. Było to spowodowane wpłynięciem informacji do Rektoratu o możliwości podłożenia środków wybuchowych na terenie auli. Na szczęście po kontroli służb okazało się, że był to fałszywy alarm.

Kolegium Elektorów to specjalny organ, który ma za zadanie przeprowadzenie wyborów rektorskich. Jego przewodniczący odpowiada za prawidłowy przebieg wyborów. Podczas ostatniego posiedzenia dokonano wyboru Komisji Rekrutacyjnej oraz przeprowadzono głosowanie indykacyjne na kandydatów.

Kto wybiera Rektora?

7 stycznia 2020 Uczelniana Komisja Wyborcza  ustaliła podział na okręgi wyborcze i liczbę elektorów Uniwersytetu w kadencji 2020-2024. Kolegium Elektorów liczy 389 członków: 311 reprezentujących pracowników Uniwersytetu, 5 wybranych spośród doktorantów i 73 reprezentantów studentów. Elektorów wybierała oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym. Kandydatów na rektora zgłasza Rada Uczelni, elektorzy w tajnym głosowaniu indykacyjnym.

Wśród elektorów studenckich toczyła się intensywna dyskusja o tym, kto ma decydować o najważniejszej posadzie na uczelni. Było jasne, że każda jednostka powinna być proporcjonalnie reprezentowana co do liczby studentów na Uniwersytecie.

Materiał Uniwerek.TV o wyborach do Kolegium Elektorów:

Kto może być Rektorem?

Kandydat musi uzyskać podczas głosowania indykacyjnego minimum 10% głosów elektorskich. Wymagania są zbieżne z tym na jakie stanowisko dana osoba kandyduje. Zainteresowany kandydowaniem musi posiadać: udokumentowane osiągnięcia naukowe na wysokim poziomie i osiągnięcia w roli lidera i w pełnieniu funkcji zarządczych w instytucji o profilu akademickim lub badawczym. Potencjalny kandydat powinien znać się na aktualnych zagadnieniach strategicznych i operacyjnych związanych z zarządzaniem UW. Przyszły Rektor musi przedstawić swoją strategiczną wizję rozwoju UW oraz biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim.

Co może Rektor po wejściu ustawy 2.0.?

Rektor podejmuje decyzje o wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują udział innych organów. Nie da się ukryć, że przeciętnego studenta nie interesuje, kto pełni tę najważniejszą funkcję. Jednak od tego, kto stoi na czele uczelni wiele teraz zależy. Po zmianach, które wprowadziła ostatnia ustawa o szkolnictwie wyższym, Rektor zyskał szerokie uprawnienia, co do zarządzania poszczególnymi jednostkami uczelni.

Do kompetencji Rektora należy m.in.:

1) przygotowywanie projektu Statutu i jego zmian

2) przygotowywanie projektu strategii Uniwersytetu i jej zmian

3) składanie sprawozdań z realizacji strategii Uniwersytetu i przedkładanie ich Senatowi

4) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych na Uniwersytecie i ich odwoływanie oraz określanie zakresu ich obowiązków w zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Statutu;

5) określanie i prowadzenie polityki kadrowej

6) określanie polityki w zakresie badań i kształcenia

7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy

8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu

9) nadawanie regulaminu organizacyjnego uniwersytetu

10) zawieranie umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi z tym, że o zawartej umowie powiadamiany jest niezwłocznie senat

11) prowadzenie gospodarki finansowej uniwersytetu

12) tworzenie komisji i zespołów rektorskich

13) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących na uniwersytecie

14) wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach prawa lub postanowieniach Statutu

KANDYDACI 2020-2024

W tym roku widoczna jest duża polaryzacja między naukami społecznymi i humanistycznymi a ścisłymi. Zaistniała różnica zdań wynika z tego, że od wielu kadencji Rektorem UW zostaje przedstawiciel nauk ścisłych. W tym roku mamy do czynienia z trzema kandydatami rywalizującymi między sobą o najwyższy urząd na uczelni. Jednak większość Elektorów twierdzi, że pojedynek będzie rozgrywał się głównie między profesorem Nowakiem a profesorem Tarleckim. Wskazują na to także wyniki głosowania indykacyjnego – prof. Alojzy Nowak – 221 głosów, prof. Andrzej Tarlecki – 146 głosów i prof. Paweł Strzelecki – 96 głosów. Kim są tegoroczni kandydaci na Rektora?

Prof. Alojzy Nowak

Jest profesorem i dziekanem Wydziału Zarządzania(2006-2012), byłym prezesem AZS. Członek zespołu rektorskiego w latach 2012-2016 jako Prorektor ds. badań naukowych i współpracy.

W swoim programie profesor Nowak wskazuje na rzeczy istotne dla osób, które chcą wybrać Uniwersytet Warszawski, bo jest najlepszym uniwersytetem w Polsce. Ważne jest dążenie do standaryzacji, ponieważ jako uczelnia walczymy o wysoką pozycję w rankingach międzynarodowych. Kandydat zaprezentował określony plan finansowy na realizacje inwestycji na Uniwersytecie. Ponadto, postulaty zakładają wzrost zarobków pracowników o 25 procent w perspektywie 4 lat. Innowacyjną propozycją jest plan poszerzenia bazy socjalnej – budowa domów studenckich, ośrodków wypoczynkowych, a także infrastruktury sportowej jak i kulturalnej.

Prof. Paweł Strzelecki

Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W latach 2016-2020 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Matematyki.

Profesor Paweł Strzelecki definiuje rolę Rektora na Uniwersytecie jako moderatora potencjalnych sporów. Kandydat zwraca uwagę na reprezentowanie wspólnoty społeczności akademickiej oraz przyjmowanie różnych perspektyw związanych z problemami na uczelni. Jednym z celów jest budowa przyjaznej administracji i efektywne zarządzenie zasobami ludzkimi. W programie zwrócono uwagę na to jak ważne jest stworzenie dydaktyki na ogólnoświatowym poziomie, która pozwoli na rozwój pracowników i studentów.

Prof. Andrzej Tarlecki

Prorektor ds. finansowych w latach 2016-2020. Profesor zwyczajnyWMIM i w latach 2012-2016 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Hasłem wyborczym profesora Andrzeja Tarleckiego jest „Wykorzystajmy szansę!”. Jeden z postulatów kandydata jest elastyczne rozliczanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w uzasadnionych przypadkach. Profesor jest zwolennikiem bliskiej współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie badań, kształcenia i współpracy międzynarodowej. W programie zwrócił uwagę na istotę wprowadzenia nowoczesnych i uproszczonych procedur administracyjnych, jak chociażby wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Co dalej?

Trzej kandydaci wskazani przez Kolegium Elektorów w głosowaniu indykacyjnym z 3 marca złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostali wybrani. Na 25 maja zaplanowane jest spotkanie przedwyborcze z kandydatami. W debacie będzie mógł wziąć udział każdy członek społeczności akademickiej UW. W związku z tym – studenci! Szykujcie pytania i przychodźcie tłumnie na spotkanie! Już 17 czerwca dowiemy się, kto zostanie kolejnym Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej można przeczytać na oficjalnych stronach internetowych kandydatów:

1. http://alojzynowak.pl/

2. https://tarlecki.pl/

3. https://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/UW2020/Wybory_Rektorskie_2020/Kandyduje.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s